תביעה ייצוגית פרנקל נגד קונצרן הנקל סוד

"הנקל סוד" היא חברת בת ישראלית של הקונצרן הגרמני "הנקל", המייצר ומשווק מוצרי טיפוח וניקיון במדינות רבות ברחבי העולם. בין שנת 2002 לשנת 2007, השתמשה חברת "הנקל סוד" בסמל הארנב של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, והטביעה אותו על גבי מוצריה. זאת, למרות שחברת האם "הנקל", מבצעת ניסויים בבעלי חיים.  

אישור הבקשה הייצוגית
בעקבות חשיפת הפרשה בכתבת טלוויזיה, אשר שודרה בערוץ השני בחודש יולי שנת 2007, פנתה גב' אורלי פרנקל, צרכנית חברת "הנקל סוד" שנמנעה מלרכוש מוצרים שהליך ייצורם כרוך בניסויים בבעלי חיים ואשר חשה עצמה נפגעת בעקבות חשיפת ההטעיה,  לעורך הדין ערן לב  והגישה באמצעותו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להכרה בתביעה ייצוגית כנגד חברת הנקל סוד בגין הטעיה צרכנית. במהלך חודש ינואר של שנת 2011, נתן כב' שופט ד"ר עמירם בנימיני החלטה מנומקת שאישרה את הבקשה להכרה בתביעה כייצוגית. 

חשוב לציין בהקשר זה, כי בקשות ספורות בלבד להכרה בתביעה כייצוגית מאושרות מדי שנה. מתוך יותר מ-2,000 תיקים שנפתחו מאז אושר חוק התובענות הייצוגיות ועד סוף שנת 2012, נתקבלו רק 49 בקשות – פחות מ-3% מכלל הבקשות.   

הטעייה מכוונת של ציבור הצרכנים
במסגרת התביעה, טען עו"ד לב בשם התובעת כי האגודה הישראלית נגד ניסויים בבע"ח פנתה עוד בשנת 2002 לחברה, והנחתה אותה שלא לעשות שימוש בסמל הארנב. זאת בשל  השתייכותה לקונצרן "הנקל", ומכאן כי החברה הטעתה את צרכניה ביודעין. התובעת טענה לנזקים לא ממוניים, בשל עגמת הנפש שנגרמה לצרכנים הנמנעים מטעמים אידאולוגיים בהקשר של רכישת מוצרי ניקיון וקוסמטיקה אשר ייצורם כרוך בניסויים בבע"ח.  הנתבעת מצידה טענה כי היא עצמה לא עסקה מעולם בניסויים בבעלי חיים וכי הניסויים נעשו בגרמניה על ידי חברת האם. 

השופט בנימיני, שהורה על אישור התביעה, קבע כי הוכח שהנתבעת ידעה או צריכה הייתה לדעת כי בשל השתייכותה לקוצנרן הנקל, המבצע ניסויים בבעלי החיים, יש בשימוש שנעשה על ידה בסמל הארנב כדי להוות הטעייה המהווה פגיעה באוטונומיית הרצון של כלל ציבור הצרכנים בכלל, ושל ציבור הצרכנים הנמנע מרכישת מוצרים שאינם נושאים את סמל הארנב בפרט.  

פשרה בסך 3.2 מיליון שקלים
בעקבות אישור התביעה כייצוגית, אימצו הצדדים הסדר פשרה שהוצע על ידי כב' השופט יצחק ענבר. על פיה, הוצא צו מניעה קבוע האוסר על הנקל סוד להשתמש בסמל הארנב. כמו כן, נפסק כי הנקל סוד תשלם סכום של 4 מיליון ₪, הכולל תשלום פיצוי לציבור בסך של 3.2 מיליון ₪ שישולמו באמצעות תרומה לשלוש עמותות להגנת בעלי חיים: 
• תנו לחיות לחיות
• האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים 
• העמותה למדע מוסרי

בהתאם להסדר שקיבל תוקף של פסק דין בחודש יולי שנת 2014, שולמה יתרת הסכום בסך של 800,000 ₪ כתמורה לתובעות הייצוגיות (גב' פרנקל ועמותת נח – ארגון הגג של הארגונים להגנת בעלי חיים בישראל, שצורפה אף היא כתובעת בשלב מאוחר יותר) וכשכר טרחת עורכי דין. 
חשוב לציין כי סכום זה הנו אחד הסכומים הגבוהים בישראל ששולמו במסגרת תביעה ייצוגית כפיצוי על נזק לא ממוני, שנגרם עקב הטעייה צרכנית.

< לכתבה מ- Ynet >